Enok Hanssen

Utbildning

Kandidatexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg; Executive MBA från Copenhagen Business School; Studier i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Tidigare erfarenhet
Chief Commercial Officer, Morrow Bank, Oslo, Norge; Managing Director Intrum Italy, Milano, Italien; COO Buckaroo, Utrecht, Nederländerna; Group IT Director Western Europe, Intrum, Stockholm; Business Development Manager CEU, Zürich, Schweiz.
Aktieinnehav
12 250 aktier

Anställd sedan

2023