Insynstransaktioner

EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) reglerar bland annat att personer i ledande ställning och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Hoist Finance aktier som överstiger EUR 5 000 under ett kalenderår till Finansinspektionen.