Lars Wollung

Styrelseledamot sedan februari 2022

Utbildning

Civilingenjör vid KTH och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Interna uppdrag
  • Styrelseordförande
  • Investeringsutskottet, ledamot
  • Finansutskottet, ledamot
  • Ersättningsutskottet, ordförande
Andra väsentliga externa uppdrag
  • Styrelseordförande för Implema
Tidigare erfarenhet
Senior advisor till EQT och Litorina, styrelseledamot och koncernchef för Intrum, koncernchef för Acando, konsult på McKinsey, styrelseledamot för Nordea, TF Bank, Bluestep Bank, Tieto, Sigma och Connecta samt styrelseordförande för IFS och RaySearch Laboratories.
Aktieinnehav
744 601 aktier. Obligationer till ett förvärvsbelopp om 20 931 594 kronor.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.